header
CodePanic! > C#.NET Tips > 今ここ

■16進数、8進数、2進数の文字列を数値へ変換

16進数などの文字列を数値に変換するには
ConvertConvertを利用しましょう。

	int num16 = Convert.ToInt32("FF", 16);    // 16進数
	int num8 = Convert.ToInt32("377", 8);    // 8進数
	int num2 = Convert.ToInt32("11111111", 2); // 2進数

Copyright © 2008.07 - shougo suzaki